Danh sách bộ vi xử lý Intel Core 2 Extreme Penryn QC XE

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core 2 Extreme QX9300
Core 2 Extreme (Penryn QC XE)
4 / 4 2.534 GHz Intel Socket P 45 W 1 tháng 8 2008

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.