Danh sách bộ vi xử lý Intel Core 2 Extreme Merom XE

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core 2 Extreme X7900
Core 2 Extreme (Merom XE)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket P 44 W 1 tháng 8 2007

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.