Danh sách bộ vi xử lý Intel Core 2 Extreme Yorkfield

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core 2 Extreme QX9770
Core 2 Extreme (Yorkfield)
4 / 4 3.2 GHz Intel Socket 775 136 W 24 tháng 3 2008
Intel Core 2 Extreme QX9775
Core 2 Extreme (Yorkfield)
4 / 4 3.2 GHz Intel Socket 771 150 W 24 tháng 3 2008
Intel Core 2 Extreme QX9650
Core 2 Extreme (Yorkfield)
4 / 4 3 GHz Intel Socket 775 130 W 30 tháng 11 2007

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.