Danh sách bộ vi xử lý Intel Core 2 Extreme Kentsfield

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core 2 Extreme QX6850
Core 2 Extreme (Kentsfield)
4 / 4 3 GHz Intel Socket 775 130 W 15 tháng 7 2007
Intel Core 2 Extreme QX6800
Core 2 Extreme (Kentsfield)
4 / 4 2.933 GHz Intel Socket 775 130 W 9 tháng 4 2007
Intel Core 2 Extreme QX6700
Core 2 Extreme (Kentsfield)
4 / 4 2.666 GHz Intel Socket 775 130 W 1 tháng 11 2006

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.