Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i3 Ivy Bridge

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i3-3227U
Core i3 (Ivy Bridge)
2 / 4 1900 MHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 17 W 8 tháng 1 2013
Intel Core i3-3229Y
Core i3 (Ivy Bridge)
2 / 4 1400 MHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 13 W 8 tháng 1 2013
Intel Core i3-3210
Core i3 (Ivy Bridge)
2 / 4 3.2 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 55 W 1 tháng 1 2013
Intel Core i3-3130M
Core i3 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.6 GHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 1 2013
Intel Core i3-3120M
Core i3 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.5 GHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 30 tháng 9 2012
Intel Core i3-3120M
Core i3 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.5 GHz Intel Socket G2 (988B) 3MB (shared) 35 W 30 tháng 9 2012
Intel Core i3-3220
Core i3 (Ivy Bridge)
2 / 4 3.3 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 55 W 3 tháng 9 2012
Intel Core i3-3220T
Core i3 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.8 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 35 W 3 tháng 9 2012
Intel Core i3-3225
Core i3 (Ivy Bridge)
2 / 4 3.3 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 55 W 3 tháng 9 2012
Intel Core i3-3240
Core i3 (Ivy Bridge)
2 / 4 3.4 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 55 W 3 tháng 9 2012
Intel Core i3-3240T
Core i3 (Ivy Bridge)
2 / 4 3 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 35 W 3 tháng 9 2012
Intel Core i3-3120ME
Core i3 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.4 GHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 8 2012
Intel Core i3-3217UE
Core i3 (Ivy Bridge)
2 / 4 1600 MHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 17 W 1 tháng 8 2012
Intel Core i3-3110M
Core i3 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.4 GHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 35 W 1 tháng 6 2012
Intel Core i3-3110M
Core i3 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.4 GHz Intel Socket G2 (988B) 3MB (shared) 35 W 1 tháng 6 2012
Intel Core i3-3217U
Core i3 (Ivy Bridge)
2 / 4 1800 MHz Intel BGA 1023 3MB (shared) 17 W 1 tháng 6 2012

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.