Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i3 Haswell

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i3-4160
Core i3 (Haswell)
2 / 4 3.6 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 21 tháng 7 2014
Intel Core i3-4160T
Core i3 (Haswell)
2 / 4 3.1 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2014
Intel Core i3-4360T
Core i3 (Haswell)
2 / 4 3.2 GHz Intel Socket 1150 4MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2014
Intel Core i3-4370
Core i3 (Haswell)
2 / 4 3.8 GHz Intel Socket 1150 4MB (shared) 54 W 21 tháng 7 2014
Intel Core i3-4370
Core i3 (Haswell)
2 / 4 3.8 GHz Intel Socket 1150 4MB (shared) 54 W 1 tháng 7 2014
Intel Core i3-4350
Core i3 (Haswell)
2 / 4 3.6 GHz Intel Socket 1150 4MB (shared) 54 W 1 tháng 5 2014
Intel Core i3-4360
Core i3 (Haswell)
2 / 4 3.7 GHz Intel Socket 1150 4MB (shared) 54 W 1 tháng 5 2014
Intel Core i3-4150T
Core i3 (Haswell)
2 / 4 2.9 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 35 W 1 tháng 5 2014
Intel Core i3-4102E
Core i3 (Haswell)
2 / 4 1600 MHz Intel BGA 1364 3MB (shared) 25 W 4 tháng 9 2013
Intel Core i3-4100E
Core i3 (Haswell)
2 / 4 2.4 GHz Intel BGA 1364 3MB (shared) 37 W 4 tháng 9 2013
Intel Core i3-4005U
Core i3 (Haswell)
2 / 4 1700 MHz Intel BGA 1168 3MB (shared) 15 W 4 tháng 9 2013
Intel Core i3-4000M
Core i3 (Haswell)
2 / 4 2.4 GHz Intel Socket G3 3MB (shared) 37 W 4 tháng 9 2013
Intel Core i3-4330
Core i3 (Haswell)
2 / 4 3.5 GHz Intel Socket 1150 4MB (shared) 54 W 1 tháng 9 2013
Intel Core i3-4340
Core i3 (Haswell)
2 / 4 3.6 GHz Intel Socket 1150 4MB (shared) 54 W 1 tháng 9 2013
Intel Core i3-4330T
Core i3 (Haswell)
2 / 4 3 GHz Intel Socket 1150 4MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2013
Intel Core i3-4130T
Core i3 (Haswell)
2 / 4 2.9 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2013
Intel Core i3-4130
Core i3 (Haswell)
2 / 4 3.4 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 9 2013
Intel Core i3-4010U
Core i3 (Haswell)
2 / 4 1700 MHz Intel BGA 1168 3MB (shared) 15 W 4 tháng 6 2013
Intel Core i3-4010Y
Core i3 (Haswell)
2 / 4 1300 MHz Intel BGA 1168 3MB (shared) 12 W 4 tháng 6 2013
Intel Core i3-4100U
Core i3 (Haswell)
2 / 4 1800 MHz Intel BGA 1168 3MB (shared) 15 W 4 tháng 6 2013
Intel Core i3-4158U
Core i3 (Haswell)
2 / 4 2000 MHz Intel BGA 1168 3MB (shared) 28 W 4 tháng 6 2013

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.