Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i3 Kaby Lake

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i3-7360X
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 4.3 GHz Intel Socket 2066 4MB (shared) 112 W 3 tháng 10 2017
Intel Core i3-7120
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 4 GHz Intel Socket 1151 3MB (shared) 51 W 17 tháng 7 2017
Intel Core i3-7120T
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 3.6 GHz Intel Socket 1151 3MB (shared) 35 W 17 tháng 7 2017
Intel Core i3-7320T
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 3.6 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 35 W 17 tháng 7 2017
Intel Core i3-7340
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 4.2 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 17 tháng 7 2017
Intel Core i3-7100
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 3.9 GHz Intel Socket 1151 3MB (shared) 51 W 3 tháng 1 2017
Intel Core i3-7100T
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 3.4 GHz Intel Socket 1151 3MB (shared) 35 W 3 tháng 1 2017
Intel Core i3-7300
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 4 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 3 tháng 1 2017
Intel Core i3-7300T
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 3.5 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 35 W 3 tháng 1 2017
Intel Core i3-7320
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 4.1 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 3 tháng 1 2017
Intel Core i3-7350K
Core i3 (Kaby Lake)
2 / 4 4.2 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 60 W 3 tháng 1 2017

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.