Danh sách bộ vi xử lý Intel Xeon Gold Cooper Lake-SP

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Xeon Gold 5318H
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
18 / 36 2.5 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 4189 24.75MB (shared) 150 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 5320H
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
20 / 40 2.4 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel Socket 4189 27.5MB (shared) 150 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6328H
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
16 / 32 2.8 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 4189 22MB (shared) 165 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6328HL
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
16 / 32 2.8 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel Socket 4189 22MB (shared) 165 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6330H
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
24 / 48 2000 MHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 4189 33MB (shared) 150 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Gold 6348H
Xeon Gold (Cooper Lake-SP)
24 / 48 2.3 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel Socket 4189 33MB (shared) 165 W 6 tháng 4 2021

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.