Danh sách bộ vi xử lý AMD A4

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD A6-9120C SoC
A4 (Stoney Ridge)
2 / 2 1600 MHz
(up to 2.4 GHz)
AMD Socket FT4 6 W 7 tháng 1 2019
AMD A4-5050
A4 (Kabini)
4 / 4 1500 MHz AMD Socket FT3 15 W 1 tháng 2 2014
AMD A4-1350
A4 (Kabini)
4 / 4 1000 MHz AMD Socket FT3 8 W 18 tháng 10 2013
AMD A4-4000
A4 (Richland)
2 / 2 3 GHz
(up to 3.2 GHz)
AMD Socket FM2 65 W 1 tháng 6 2013
AMD A4-6300
A4 (Richland)
2 / 2 3.7 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket FM2 65 W 1 tháng 6 2013
AMD A4-5145M
A4 (Richland)
2 / 2 2000 MHz
(up to 2.6 GHz)
AMD Socket FP2 17 W 1 tháng 6 2013
AMD A4-1200
A4 (Temash)
2 / 2 1000 MHz AMD Socket FT3 4 W 23 tháng 5 2013
AMD A4-1250
A4 (Temash)
2 / 2 1000 MHz AMD Socket FT3 8 W 23 tháng 5 2013
AMD A4-5000
A4 (Kabini)
4 / 4 1500 MHz AMD Socket FT3 15 W 23 tháng 5 2013
AMD A4-5150M
A4 (Richland)
2 / 2 2.7 GHz
(up to 3.3 GHz)
AMD Socket FS1r2 35 W 12 tháng 3 2013
AMD A4-5300B
A4 (Trinity)
2 / 2 3.4 GHz
(up to 3.6 GHz)
AMD Socket FM2 65 W 2 tháng 10 2012
AMD A4-5300
A4 (Trinity)
2 / 2 3.4 GHz
(up to 3.6 GHz)
AMD Socket FM2 65 W 2 tháng 10 2012
AMD A4-4355M
A4 (Trinity)
2 / 2 1900 MHz
(up to 2.4 GHz)
AMD Socket FP2 17 W 27 tháng 9 2012
AMD A4-4300M
A4 (Trinity)
2 / 2 2.5 GHz
(up to 3 GHz)
AMD Socket FS1r2 35 W 15 tháng 5 2012
AMD A4-3420
A4 (Llano)
2 / 2 2.8 GHz AMD Socket FM1 65 W 20 tháng 12 2011
AMD A4-3320M
A4 (Llano)
2 / 2 2000 MHz
(up to 2.6 GHz)
AMD Socket FS1 35 W 20 tháng 12 2011
AMD A4-3330MX
A4 (Llano)
2 / 2 2.2 GHz
(up to 2.6 GHz)
AMD Socket FS1 45 W 20 tháng 12 2011
AMD A4-3300
A4 (Llano)
2 / 2 2.5 GHz AMD Socket FM1 65 W 7 tháng 9 2011
AMD A4-3400
A4 (Llano)
2 / 2 2.7 GHz AMD Socket FM1 65 W 7 tháng 9 2011
AMD A4-3300M
A4 (Llano)
2 / 2 1900 MHz
(up to 2.5 GHz)
AMD Socket FS1 35 W 14 tháng 6 2011
AMD A4-3305M
A4 (Llano)
2 / 2 1900 MHz
(up to 2.5 GHz)
AMD Socket FS1 35 W 14 tháng 6 2011
AMD A4-3310MX
A4 (Llano)
2 / 2 2.1 GHz
(up to 2.5 GHz)
AMD Socket FS1 35 W 14 tháng 6 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.