Danh sách bộ vi xử lý AMD A4 Llano

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD A4-3420
A4 (Llano)
2 / 2 2.8 GHz AMD Socket FM1 65 W 20 tháng 12 2011
AMD A4-3320M
A4 (Llano)
2 / 2 2000 MHz
(up to 2.6 GHz)
AMD Socket FS1 35 W 20 tháng 12 2011
AMD A4-3330MX
A4 (Llano)
2 / 2 2.2 GHz
(up to 2.6 GHz)
AMD Socket FS1 45 W 20 tháng 12 2011
AMD A4-3300
A4 (Llano)
2 / 2 2.5 GHz AMD Socket FM1 65 W 7 tháng 9 2011
AMD A4-3400
A4 (Llano)
2 / 2 2.7 GHz AMD Socket FM1 65 W 7 tháng 9 2011
AMD A4-3300M
A4 (Llano)
2 / 2 1900 MHz
(up to 2.5 GHz)
AMD Socket FS1 35 W 14 tháng 6 2011
AMD A4-3305M
A4 (Llano)
2 / 2 1900 MHz
(up to 2.5 GHz)
AMD Socket FS1 35 W 14 tháng 6 2011
AMD A4-3310MX
A4 (Llano)
2 / 2 2.1 GHz
(up to 2.5 GHz)
AMD Socket FS1 35 W 14 tháng 6 2011

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.