Danh sách bộ vi xử lý AMD Athlon II X2

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Athlon II X2 280
Athlon II X2 (Regor)
2 / 2 3.6 GHz AMD Socket AM3 65 W 6 tháng 2 2013
AMD Athlon II X2 270
Athlon II X2 (Regor)
2 / 2 3.4 GHz AMD Socket AM3 65 W 1 tháng 7 2011
AMD Athlon II X2 270u
Athlon II X2 (Regor)
2 / 2 2000 MHz AMD Socket AM3 25 W 21 tháng 9 2010
AMD Athlon II X2 265
Athlon II X2 (Regor)
2 / 2 3.3 GHz AMD Socket AM3 65 W 21 tháng 9 2010
AMD Athlon II X2 250e
Athlon II X2 (Regor)
2 / 2 3 GHz AMD Socket AM3 45 W 21 tháng 9 2010
AMD Athlon II X2 220
Athlon II X2 (Regor)
2 / 2 2.8 GHz AMD Socket AM3 65 W 21 tháng 9 2010
AMD Athlon II X2 210e
Athlon II X2 (Regor)
2 / 2 2.6 GHz AMD Socket AM3 45 W 21 tháng 9 2010
AMD Athlon II X2 245e
Athlon II X2 (Regor)
2 / 2 2.9 GHz AMD Socket AM3 45 W 11 tháng 5 2010
AMD Athlon II X2 260
Athlon II X2 (Regor)
2 / 2 3.2 GHz AMD Socket AM3 65 W 11 tháng 5 2010
AMD Athlon II X2 255
Athlon II X2 (Regor)
2 / 2 3.1 GHz AMD Socket AM3 65 W 25 tháng 1 2010
AMD Athlon II X2 215
Athlon II X2 (Regor)
2 / 2 2.7 GHz AMD Socket AM3 65 W 20 tháng 10 2009
AMD Athlon II X2 235e
Athlon II X2 (Regor)
2 / 2 2.7 GHz AMD Socket AM3 45 W 20 tháng 10 2009
AMD Athlon II X2 240e
Athlon II X2 (Regor)
2 / 2 2.8 GHz AMD Socket AM3 45 W 20 tháng 10 2009
AMD Athlon II X2 250u
Athlon II X2 (Regor)
2 / 2 1600 MHz AMD Socket AM3 25 W 20 tháng 10 2009
AMD Athlon II X2 260u
Athlon II X2 (Regor)
2 / 2 1800 MHz AMD Socket AM3 25 W 20 tháng 10 2009
AMD Athlon II X2 240
Athlon II X2 (Regor)
2 / 2 2.8 GHz AMD Socket AM3 65 W 23 tháng 7 2009
AMD Athlon II X2 245
Athlon II X2 (Regor)
2 / 2 2.9 GHz AMD Socket AM3 65 W 23 tháng 7 2009
AMD Athlon II X2 250
Athlon II X2 (Regor)
2 / 2 3 GHz AMD Socket AM3 65 W 2 tháng 6 2009

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.