Danh sách bộ vi xử lý AMD A8

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD A8-7680
A8 (Godaveri)
4 / 4 3.5 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket FM2+ 45 W 26 tháng 10 2018
AMD A8-9600
A8 (Bristol Ridge)
4 / 4 3.1 GHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket AM4 65 W 27 tháng 7 2017
AMD A8-6500
A8 (Richland)
4 / 4 3.5 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket FM2 65 W 1 tháng 6 2013
AMD A8-6600K
A8 (Richland)
4 / 4 3.9 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket FM2 100 W 1 tháng 6 2013
AMD A8-5545M
A8 (Richland)
4 / 4 1700 MHz
(up to 2.7 GHz)
AMD Socket FP2 25 W 1 tháng 6 2013
AMD A8-5550M
A8 (Richland)
4 / 4 2.1 GHz
(up to 3.1 GHz)
AMD Socket FS1r2 35 W 1 tháng 6 2013
AMD A8-5557M
A8 (Richland)
4 / 4 2.1 GHz
(up to 3.1 GHz)
AMD Socket FP2 35 W 1 tháng 6 2013
AMD A8-5500
A8 (Trinity)
4 / 4 3.2 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket FM2 65 W 2 tháng 10 2012
AMD A8-5500B
A8 (Trinity)
4 / 4 3.2 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket FM2 65 W 2 tháng 10 2012
AMD A8-5600K
A8 (Trinity)
4 / 4 3.6 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket FM2 100 W 2 tháng 10 2012
AMD A8-4555M
A8 (Trinity)
4 / 4 1600 MHz
(up to 2.4 GHz)
AMD Socket FP2 19 W 27 tháng 9 2012
AMD A8-4500M
A8 (Trinity)
4 / 4 1900 MHz
(up to 2.8 GHz)
AMD Socket FS1r2 35 W 15 tháng 5 2012
AMD A8-3820
A8 (Llano)
4 / 4 2.5 GHz
(up to 2.8 GHz)
AMD Socket FM1 65 W 20 tháng 12 2011
AMD A8-3870K
A8 (Llano)
4 / 4 3 GHz AMD Socket FM1 100 W 20 tháng 12 2011
AMD A8-3520M
A8 (Llano)
4 / 4 1600 MHz
(up to 2.5 GHz)
AMD Socket FS1 35 W 20 tháng 12 2011
AMD A8-3550MX
A8 (Llano)
4 / 4 2000 MHz
(up to 2.7 GHz)
AMD Socket FS1 45 W 20 tháng 12 2011
AMD A8-3800
A8 (Llano)
4 / 4 2.4 GHz
(up to 2.7 GHz)
AMD Socket FM1 65 W 30 tháng 6 2011
AMD A8-3850
A8 (Llano)
4 / 4 2.9 GHz AMD Socket FM1 100 W 30 tháng 6 2011
AMD A8-3500M
A8 (Llano)
4 / 4 1500 MHz
(up to 2.4 GHz)
AMD Socket FS1 35 W 14 tháng 6 2011
AMD A8-3510MX
A8 (Llano)
4 / 4 1800 MHz
(up to 2.5 GHz)
AMD Socket FS1 45 W 14 tháng 6 2011
AMD A8-3530MX
A8 (Llano)
4 / 4 1900 MHz
(up to 2.6 GHz)
AMD Socket FS1 45 W 14 tháng 6 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.