Danh sách bộ vi xử lý AMD Opteron

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Opteron X2170
Opteron (Steppe Eagle)
4 / 4 2.4 GHz AMD Socket FT3 25 W 1 tháng 9 2016
AMD Opteron A1150
Opteron (Seattle)
8 / 8 1700 MHz AMD Socket SP1 8MB (shared) 32 W 14 tháng 1 2016
AMD Opteron A1170
Opteron (Seattle)
8 / 8 2000 MHz AMD Socket SP1 8MB (shared) 32 W 14 tháng 1 2016
AMD Opteron A1120
Opteron (Seattle)
4 / 4 1700 MHz AMD Socket SP1 8MB (shared) 25 W 14 tháng 1 2016
AMD Opteron X1150
Opteron (Kyoto)
4 / 4 2000 MHz AMD Socket FT3 17 W 29 tháng 5 2013
AMD Opteron X2150
Opteron (Kyoto)
4 / 4 1900 MHz AMD Socket FT3 22 W 29 tháng 5 2013
AMD Opteron 3320 EE
Opteron (Delhi)
4 / 4 1900 MHz
(up to 2.5 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 25 W 4 tháng 12 2012
AMD Opteron 3350 HE
Opteron (Delhi)
4 / 4 2.8 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 45 W 4 tháng 12 2012
AMD Opteron 3380
Opteron (Delhi)
8 / 8 2.6 GHz
(up to 3.6 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 65 W 4 tháng 12 2012
AMD Opteron 4310 EE
Opteron (Seoul)
4 / 4 2.2 GHz
(up to 3 GHz)
AMD Socket C32 8MB (shared) 35 W 4 tháng 12 2012
AMD Opteron 4332 HE
Opteron (Seoul)
6 / 6 3 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket C32 8MB (shared) 65 W 4 tháng 12 2012
AMD Opteron 4334
Opteron (Seoul)
6 / 6 3.1 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket C32 8MB (shared) 95 W 4 tháng 12 2012
AMD Opteron 4340
Opteron (Seoul)
6 / 6 3.5 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket C32 8MB (shared) 95 W 4 tháng 12 2012
AMD Opteron 4376 HE
Opteron (Seoul)
8 / 8 2.6 GHz
(up to 3.6 GHz)
AMD Socket C32 8MB (shared) 65 W 4 tháng 12 2012
AMD Opteron 4386
Opteron (Seoul)
8 / 8 3.1 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket C32 8MB (shared) 95 W 4 tháng 12 2012
AMD Opteron 43CX EE
Opteron (Seoul)
4 / 4 2.2 GHz
(up to 3 GHz)
AMD Socket C32 8MB (shared) 35 W 4 tháng 12 2012
AMD Opteron 43GK HE
Opteron (Seoul)
8 / 8 2.6 GHz
(up to 3.6 GHz)
AMD Socket C32 8MB (shared) 65 W 4 tháng 12 2012
AMD Opteron 6348
Opteron (Abu Dhabi)
12 / 12 2.8 GHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket G34 8MB (per die) 115 W 5 tháng 11 2012
AMD Opteron 6366 HE
Opteron (Abu Dhabi)
16 / 16 1800 MHz
(up to 3.1 GHz)
AMD Socket G34 8MB (per die) 85 W 5 tháng 11 2012
AMD Opteron 6376
Opteron (Abu Dhabi)
16 / 16 2.3 GHz
(up to 3.2 GHz)
AMD Socket G34 8MB (per die) 115 W 5 tháng 11 2012
AMD Opteron 6378
Opteron (Abu Dhabi)
16 / 16 2.4 GHz
(up to 3.3 GHz)
AMD Socket G34 8MB (per die) 115 W 5 tháng 11 2012
AMD Opteron 6380
Opteron (Abu Dhabi)
16 / 16 2.5 GHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket G34 8MB (per die) 115 W 5 tháng 11 2012
AMD Opteron 6386 SE
Opteron (Abu Dhabi)
16 / 16 2.8 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket G34 8MB (per die) 140 W 5 tháng 11 2012
AMD Opteron 6278
Opteron (Interlagos)
16 / 16 2.4 GHz
(up to 3.3 GHz)
AMD Socket G34 8MB (per die) 115 W 1 tháng 5 2012
AMD Opteron 6284 SE
Opteron (Interlagos)
16 / 16 2.7 GHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket G34 8MB (per die) 140 W 1 tháng 5 2012
AMD Opteron 6262 HE
Opteron (Interlagos)
16 / 16 1600 MHz
(up to 2.9 GHz)
AMD Socket G34 16MB 85 W 14 tháng 11 2011
AMD Opteron 6272
Opteron (Interlagos)
16 / 16 2.1 GHz
(up to 3 GHz)
AMD Socket G34 16MB 115 W 14 tháng 11 2011
AMD Opteron 6274
Opteron (Interlagos)
16 / 16 2.2 GHz
(up to 3.1 GHz)
AMD Socket G34 16MB 115 W 14 tháng 11 2011
AMD Opteron 6276
Opteron (Interlagos)
16 / 16 2.3 GHz
(up to 3.2 GHz)
AMD Socket G34 8MB (per die) 115 W 14 tháng 11 2011
AMD Opteron 6282 SE
Opteron (Interlagos)
16 / 16 2.6 GHz
(up to 3.3 GHz)
AMD Socket G34 8MB (per die) 140 W 14 tháng 11 2011
AMD Opteron 6168
Opteron (Magny-Cours)
12 / 12 1900 MHz AMD Socket G34 12MB 115 W 29 tháng 3 2010
AMD Opteron 2350 HE
Opteron (Barcelona)
4 / 4 2000 MHz AMD Socket Fr2 2MB 79 W 1 tháng 10 2008
AMD Opteron 856
Opteron (Athens)
1 / 1 3 GHz AMD Socket 940 92 W 1 tháng 4 2006
AMD Opteron 154
Opteron (Venus)
1 / 1 2.8 GHz AMD Socket 939 104 W 2 tháng 8 2005
AMD Opteron 152
Opteron (Venus)
1 / 1 2.6 GHz AMD Socket 939 104 W 2 tháng 8 2005
AMD Opteron 152
Opteron (Venus)
1 / 1 2.6 GHz AMD Socket 939 104 W 2 tháng 8 2005
AMD Opteron 150
Opteron (Venus)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 939 85 W 2 tháng 8 2005
AMD Opteron 150
Opteron (Venus)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 939 85 W 2 tháng 8 2005
AMD Opteron 148
Opteron (Venus)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket 939 85 W 2 tháng 8 2005
AMD Opteron 146
Opteron (Venus)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 939 67 W 2 tháng 8 2005
AMD Opteron 146
Opteron (Venus)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 939 67 W 2 tháng 8 2005
AMD Opteron 146
Opteron (Venus)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 939 67 W 2 tháng 8 2005
AMD Opteron 144
Opteron (Venus)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 939 67 W 2 tháng 8 2005
AMD Opteron 148
Opteron (Venus)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket 939 85 W 2 tháng 8 2005
AMD Opteron 144
Opteron (Venus)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 939 67 W 2 tháng 8 2005
AMD Opteron 254
Opteron (Troy)
1 / 1 2.8 GHz AMD Socket 940 92 W 1 tháng 8 2005
AMD Opteron 854
Opteron (Athens)
1 / 1 2.8 GHz AMD Socket 940 92 W 1 tháng 8 2005
AMD Opteron 156
Opteron (Venus)
1 / 1 3 GHz AMD Socket 939 104 W 1 tháng 5 2005
AMD Opteron 846 HE
Opteron (Athens)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 940 55 W 1 tháng 3 2005
AMD Opteron 850 HE
Opteron (Athens)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 940 55 W 1 tháng 3 2005

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.