Danh sách bộ vi xử lý AMD Sempron X2

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Sempron X2 2100
Sempron X2 (Brisbane)
2 / 2 1800 MHz AMD Socket AM2 65 W 1 tháng 3 2008
AMD Sempron X2 2100
Sempron X2 (Brisbane)
2 / 2 1800 MHz AMD Socket AM2 65 W 1 tháng 3 2008
AMD Sempron X2 2200
Sempron X2 (Brisbane)
2 / 2 2000 MHz AMD Socket AM2 65 W 1 tháng 3 2008
AMD Sempron X2 2300
Sempron X2 (Brisbane)
2 / 2 2.2 GHz AMD Socket AM2 65 W 1 tháng 3 2008

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.