Danh sách bộ vi xử lý AMD Ryzen 5

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Ryzen 5 5600G
Ryzen 5 (Cezanne)
6 / 12 3.9 GHz
(up to 4.4 GHz)
AMD Socket AM4 16MB 65 W 13 tháng 4 2021
AMD Ryzen 5 5500U
Ryzen 5 (Lucienne)
6 / 12 2.1 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket FP6 8MB (shared) 25 W 12 tháng 1 2021
AMD Ryzen 5 5600X
Ryzen 5 (Vermeer)
6 / 12 3.7 GHz
(up to 4.6 GHz)
AMD Socket AM4 32MB 65 W 5 tháng 11 2020
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE
Ryzen 5 (Renoir)
6 / 12 3.3 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 5 PRO 4650G
Ryzen 5 (Renoir)
6 / 12 3.7 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 65 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 5 4600GE
Ryzen 5 (Renoir)
6 / 12 3.3 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 5 4600G
Ryzen 5 (Renoir)
6 / 12 3.7 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 65 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 5 PRO 4650U
Ryzen 5 (Renoir)
6 / 12 2.1 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket FP6 8MB (shared) 15 W 7 tháng 5 2020
AMD Ryzen 5 4600H
Ryzen 5 (Renoir)
6 / 12 3 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket FP6 11MB (shared) 54 W 6 tháng 1 2020
AMD Ryzen 5 4500U
Ryzen 5 (Renoir)
6 / 6 2.3 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket FP6 11MB (shared) 25 W 6 tháng 1 2020
AMD Ryzen 5 4600HS
Ryzen 5 (Renoir)
6 / 12 3 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket FP6 11MB (shared) 35 W 6 tháng 1 2020
AMD Ryzen 5 4600U
Ryzen 5 (Renoir)
6 / 12 2.1 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket FP6 11MB (shared) 25 W 6 tháng 1 2020
AMD Ryzen 5 3500X
Ryzen 5 (Matisse)
6 / 6 3.6 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket AM4 32MB (shared) 65 W 24 tháng 9 2019
AMD Ryzen 5 3400G
Ryzen 5 (Picasso)
4 / 8 3.7 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 65 W 7 tháng 7 2019
AMD Ryzen 5 3600
Ryzen 5 (Matisse)
6 / 12 3.6 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM4 32MB (shared) 65 W 7 tháng 7 2019
AMD Ryzen 5 3600X
Ryzen 5 (Matisse)
6 / 12 3.8 GHz
(up to 4.4 GHz)
AMD Socket AM4 32MB (shared) 95 W 7 tháng 7 2019
AMD Ryzen 5 3600XT
Ryzen 5 (Matisse 2)
6 / 12 3.8 GHz
(up to 4.5 GHz)
AMD Socket AM4 32MB (shared) 95 W 7 tháng 7 2019
AMD Ryzen 5 PRO 3500U
Ryzen 5 (Picasso)
4 / 8 2.1 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 8 tháng 4 2019
AMD Ryzen 5 3550H
Ryzen 5 (Picasso)
4 / 8 2.1 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 35 W 6 tháng 1 2019
AMD Ryzen 5 3500U
Ryzen 5 (Picasso)
4 / 8 2.1 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 6 tháng 1 2019
AMD Ryzen 5 3580U
Ryzen 5 (Picasso)
4 / 8 2.1 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 6 tháng 1 2019
AMD Ryzen 5 2500X
Ryzen 5 (Zen)
4 / 8 3.6 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 65 W 1 tháng 10 2018
AMD Ryzen 5 PRO 2600
Ryzen 5 (Zen)
6 / 12 3.4 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 65 W 19 tháng 9 2018
AMD Ryzen 5 2600E
Ryzen 5 (Zen)
6 / 12 3.1 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 65 W 19 tháng 9 2018
AMD Ryzen 5 2600H
Ryzen 5 (Raven Ridge)
4 / 8 3.3 GHz
(up to 3.6 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 30 tháng 5 2018
AMD Ryzen 5 2600X
Ryzen 5 (Zen)
6 / 12 3.6 GHz
(up to 4.25 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 95 W 19 tháng 4 2018
AMD Ryzen 5 2600
Ryzen 5 (Zen)
6 / 12 3.4 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 65 W 19 tháng 4 2018
AMD Ryzen 5 PRO 2400G
Ryzen 5 (Raven Ridge)
4 / 8 3.6 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 65 W 12 tháng 2 2018
AMD Ryzen 5 2400G
Ryzen 5 (Raven Ridge)
4 / 8 3.6 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 65 W 12 tháng 2 2018
AMD Ryzen 5 2500U
Ryzen 5 (Raven Ridge)
4 / 8 2000 MHz
(up to 3.6 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 26 tháng 10 2017
AMD Ryzen 5 PRO 2500U
Ryzen 5 (Raven Ridge)
4 / 8 2000 MHz
(up to 3.6 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 26 tháng 10 2017
AMD Ryzen 5 PRO 1500
Ryzen 5 (Zen)
4 / 8 3.5 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 65 W 29 tháng 6 2017
AMD Ryzen 5 PRO 1600
Ryzen 5 (Zen)
6 / 12 3.2 GHz
(up to 3.6 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 65 W 29 tháng 6 2017
AMD Ryzen 5 1600X
Ryzen 5 (Zen)
6 / 12 3.6 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 95 W 11 tháng 4 2017
AMD Ryzen 5 1600
Ryzen 5 (Zen)
6 / 12 3.2 GHz
(up to 3.6 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 65 W 11 tháng 4 2017
AMD Ryzen 5 1500X
Ryzen 5 (Zen)
4 / 8 3.5 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 65 W 11 tháng 4 2017
AMD Ryzen 5 1400
Ryzen 5 (Zen)
4 / 8 3.2 GHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 65 W 11 tháng 4 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.