Danh sách bộ vi xử lý AMD Phenom II X6

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Phenom II X6 1065T
Phenom II X6 (Thuban)
6 / 6 2.9 GHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket AM3 6MB (shared) 125 W 7 tháng 12 2010
AMD Phenom II X6 1100T BE
Phenom II X6 (Thuban)
6 / 6 3.3 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket AM3 6MB (shared) 125 W 7 tháng 12 2010
AMD Phenom II X6 1075T
Phenom II X6 (Thuban)
6 / 6 3 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket AM3 6MB (shared) 125 W 21 tháng 9 2010
AMD Phenom II X6 1045T
Phenom II X6 (Thuban)
6 / 6 2.7 GHz
(up to 3.2 GHz)
AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 1 tháng 9 2010
AMD Phenom II X6 1055T (95W)
Phenom II X6 (Thuban)
6 / 6 2.8 GHz
(up to 3.3 GHz)
AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 1 tháng 5 2010
AMD Phenom II X6 1035T
Phenom II X6 (Thuban)
6 / 6 2.6 GHz
(up to 3.1 GHz)
AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 27 tháng 4 2010
AMD Phenom II X6 1055T (125W)
Phenom II X6 (Thuban)
6 / 6 2.8 GHz
(up to 3.3 GHz)
AMD Socket AM3 6MB (shared) 125 W 27 tháng 4 2010
AMD Phenom II X6 1090T BE
Phenom II X6 (Thuban)
6 / 6 3.2 GHz
(up to 3.6 GHz)
AMD Socket AM3 6MB (shared) 125 W 27 tháng 4 2010

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.