Danh sách bộ vi xử lý AMD FX

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD FX-6330
FX (Vishera)
6 / 6 3.6 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 15 tháng 12 2015
AMD FX-8320E
FX (Vishera)
8 / 8 3.2 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 2 tháng 9 2014
AMD FX-8370
FX (Vishera)
8 / 8 4 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 2 tháng 9 2014
AMD FX-8370E
FX (Vishera)
8 / 8 3.3 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 2 tháng 9 2014
AMD FX-9370
FX (Vishera)
8 / 8 4.4 GHz
(up to 4.7 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 220 W 6 tháng 7 2013
AMD FX-9590
FX (Vishera)
8 / 8 4.7 GHz
(up to 5 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 220 W 6 tháng 7 2013
AMD FX-4350
FX (Vishera)
4 / 4 4.2 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 29 tháng 4 2013
AMD FX-6350
FX (Vishera)
6 / 6 3.9 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 29 tháng 4 2013
AMD FX-4130
FX (Vishera)
4 / 4 3.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 30 tháng 1 2013
AMD FX-6120
FX (Zambezi)
6 / 6 3.6 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-8350
FX (Vishera)
8 / 8 4 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-8320
FX (Vishera)
8 / 8 3.5 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-8300
FX (Vishera)
8 / 8 3.3 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-8170
FX (Zambezi)
8 / 8 3.9 GHz
(up to 4.5 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-8140
FX (Zambezi)
8 / 8 3.2 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-6300
FX (Vishera)
6 / 6 3.5 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-6130
FX (Zambezi)
6 / 6 3.6 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-4320
FX (Vishera)
4 / 4 4 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-4300
FX (Vishera)
4 / 4 3.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-4150
FX (Zambezi)
4 / 4 3.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-4120
FX (Zambezi)
4 / 4 3.9 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-6200
FX (Zambezi)
6 / 6 3.8 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 27 tháng 2 2012
AMD FX-4170
FX (Zambezi)
4 / 4 4.2 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 27 tháng 2 2012
AMD FX-4100
FX (Zambezi)
4 / 4 3.6 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 12 tháng 10 2011
AMD FX-6100
FX (Zambezi)
6 / 6 3.3 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 12 tháng 10 2011
AMD FX-8100
FX (Zambezi)
8 / 8 2.8 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 12 tháng 10 2011
AMD FX-8120
FX (Zambezi)
8 / 8 3.1 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 12 tháng 10 2011
AMD FX-8150
FX (Zambezi)
8 / 8 3.6 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 12 tháng 10 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.