Danh sách bộ vi xử lý AMD FX Vishera

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD FX-6330
FX (Vishera)
6 / 6 3.6 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 15 tháng 12 2015
AMD FX-8320E
FX (Vishera)
8 / 8 3.2 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 2 tháng 9 2014
AMD FX-8370
FX (Vishera)
8 / 8 4 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 2 tháng 9 2014
AMD FX-8370E
FX (Vishera)
8 / 8 3.3 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 2 tháng 9 2014
AMD FX-9370
FX (Vishera)
8 / 8 4.4 GHz
(up to 4.7 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 220 W 6 tháng 7 2013
AMD FX-9590
FX (Vishera)
8 / 8 4.7 GHz
(up to 5 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 220 W 6 tháng 7 2013
AMD FX-4350
FX (Vishera)
4 / 4 4.2 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 29 tháng 4 2013
AMD FX-6350
FX (Vishera)
6 / 6 3.9 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 29 tháng 4 2013
AMD FX-4130
FX (Vishera)
4 / 4 3.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 30 tháng 1 2013
AMD FX-4300
FX (Vishera)
4 / 4 3.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-4320
FX (Vishera)
4 / 4 4 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-6300
FX (Vishera)
6 / 6 3.5 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-8300
FX (Vishera)
8 / 8 3.3 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-8320
FX (Vishera)
8 / 8 3.5 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-8350
FX (Vishera)
8 / 8 4 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 23 tháng 10 2012

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.