Danh sách bộ vi xử lý AMD A6

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD A6-9220C SoC
A6 (Stoney Ridge)
2 / 2 1800 MHz
(up to 2.7 GHz)
AMD Socket FT4 6 W 7 tháng 1 2019
AMD A6-9500
A6 (Bristol Ridge)
2 / 2 3.5 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket AM4 65 W 27 tháng 7 2017
AMD A6-9500E
A6 (Bristol Ridge)
2 / 2 3 GHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket AM4 35 W 27 tháng 7 2017
AMD A6-9550
A6 (Bristol Ridge)
2 / 2 3.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM4 65 W 27 tháng 7 2017
AMD A6-6400K
A6 (Richland)
2 / 2 3.9 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket FM2 65 W 1 tháng 6 2013
AMD A6-5345M
A6 (Richland)
2 / 2 2.2 GHz
(up to 2.8 GHz)
AMD Socket FP2 17 W 1 tháng 6 2013
AMD A6-5350M
A6 (Richland)
2 / 2 2.9 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket FS1r2 35 W 1 tháng 6 2013
AMD A6-5357M
A6 (Richland)
2 / 2 2.9 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket FP2 35 W 1 tháng 6 2013
AMD A6-1450
A6 (Temash)
4 / 4 1000 MHz
(up to 1400 MHz)
AMD Socket FT3 8 W 23 tháng 5 2013
AMD A6-5200
A6 (Kabini)
4 / 4 2000 MHz AMD Socket FT3 25 W 23 tháng 5 2013
AMD A6-5400K
A6 (Trinity)
2 / 2 3.6 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket FM2 65 W 2 tháng 10 2012
AMD A6-5400B
A6 (Trinity)
2 / 2 3.6 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket FM2 65 W 2 tháng 10 2012
AMD A6-4400M
A6 (Trinity)
2 / 2 2.7 GHz
(up to 3.2 GHz)
AMD Socket FS1r2 35 W 15 tháng 5 2012
AMD A6-4455M
A6 (Trinity)
2 / 2 2.1 GHz
(up to 2.6 GHz)
AMD Socket FP2 17 W 15 tháng 5 2012
AMD A6-3620
A6 (Llano)
4 / 4 2.2 GHz
(up to 2.5 GHz)
AMD Socket FM1 65 W 20 tháng 12 2011
AMD A6-3670K
A6 (Llano)
4 / 4 2.7 GHz AMD Socket FM1 100 W 20 tháng 12 2011
AMD A6-3420M
A6 (Llano)
4 / 4 1500 MHz
(up to 2.4 GHz)
AMD Socket FS1 35 W 20 tháng 12 2011
AMD A6-3430MX
A6 (Llano)
4 / 4 1700 MHz
(up to 2.4 GHz)
AMD Socket FS1 45 W 20 tháng 12 2011
AMD A6-3500
A6 (Llano)
3 / 3 2.1 GHz
(up to 2.4 GHz)
AMD Socket FM1 65 W 17 tháng 8 2011
AMD A6-3600
A6 (Llano)
4 / 4 2.1 GHz
(up to 2.4 GHz)
AMD Socket FM1 65 W 30 tháng 6 2011
AMD A6-3650
A6 (Llano)
4 / 4 2.6 GHz AMD Socket FM1 100 W 30 tháng 6 2011
AMD A6-3400M
A6 (Llano)
4 / 4 1400 MHz
(up to 2.3 GHz)
AMD Socket FS1 35 W 14 tháng 6 2011
AMD A6-3410MX
A6 (Llano)
4 / 4 1600 MHz
(up to 2.3 GHz)
AMD Socket FS1 45 W 14 tháng 6 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.