Danh sách bộ vi xử lý AMD Athlon II X3

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Athlon II X3 425e
Athlon II X3 (Rana)
3 / 3 2.7 GHz AMD Socket AM3 45 W 3 tháng 5 2011
AMD Athlon II X3 460
Athlon II X3 (Rana)
3 / 3 3.4 GHz AMD Socket AM3 95 W 3 tháng 5 2011
AMD Athlon II X3 455
Athlon II X3 (Rana)
3 / 3 3.3 GHz AMD Socket AM3 95 W 7 tháng 12 2010
AMD Athlon II X3 420e
Athlon II X3 (Rana)
3 / 3 2.6 GHz AMD Socket AM3 45 W 21 tháng 9 2010
AMD Athlon II X3 450
Athlon II X3 (Rana)
3 / 3 3.2 GHz AMD Socket AM3 95 W 21 tháng 9 2010
AMD Athlon II X3 415e
Athlon II X3 (Rana)
3 / 3 2.5 GHz AMD Socket AM3 45 W 11 tháng 5 2010
AMD Athlon II X3 445
Athlon II X3 (Rana)
3 / 3 3.1 GHz AMD Socket AM3 95 W 11 tháng 5 2010
AMD Athlon II X3 440
Athlon II X3 (Rana)
3 / 3 3 GHz AMD Socket AM3 95 W 25 tháng 1 2010
AMD Athlon II X3 400e
Athlon II X3 (Rana)
3 / 3 2.2 GHz AMD Socket AM3 45 W 20 tháng 10 2009
AMD Athlon II X3 405e
Athlon II X3 (Rana)
3 / 3 2.3 GHz AMD Socket AM3 45 W 20 tháng 10 2009
AMD Athlon II X3 425
Athlon II X3 (Rana)
3 / 3 2.7 GHz AMD Socket AM3 95 W 20 tháng 10 2009
AMD Athlon II X3 435
Athlon II X3 (Rana)
3 / 3 2.9 GHz AMD Socket AM3 95 W 9 tháng 10 2009

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.