Danh sách bộ vi xử lý AMD Phenom II X4

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Phenom II X4 650T
Phenom II X4 (Zosma)
4 / 4 2.7 GHz
(up to 3.2 GHz)
AMD Socket AM3 4MB (shared) 95 W 1 tháng 7 2011
AMD Phenom II X4 850
Phenom II X4 (Propus)
4 / 4 3.3 GHz AMD Socket AM3 95 W 1 tháng 6 2011
AMD Phenom II X4 980 BE
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 3.7 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 125 W 3 tháng 5 2011
AMD Phenom II X4 840
Phenom II X4 (Propus)
4 / 4 3.2 GHz AMD Socket AM3 95 W 4 tháng 1 2011
AMD Phenom II X4 975 BE
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 3.6 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 125 W 4 tháng 1 2011
AMD Phenom II X4 970 BE
Phenom II X4 (Zosma)
4 / 4 3.5 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 125 W 1 tháng 10 2010
AMD Phenom II X4 970 BE
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 3.5 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 125 W 21 tháng 9 2010
AMD Phenom II X4 840T
Phenom II X4 (Zosma)
4 / 4 2.9 GHz
(up to 3.2 GHz)
AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 1 tháng 9 2010
AMD Phenom II X4 960T BE
Phenom II X4 (Zosma)
4 / 4 3 GHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 1 tháng 6 2010
AMD Phenom II X4 B97
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 3.2 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 11 tháng 5 2010
AMD Phenom II X4 910e
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 2.6 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 65 W 25 tháng 1 2010
AMD Phenom II X4 965 BE (125W)
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 3.4 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 125 W 7 tháng 11 2009
AMD Phenom II X4 B95
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 3 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 1 tháng 10 2009
AMD Phenom II X4 B93
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 2.8 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 1 tháng 10 2009
AMD Phenom II X4 830
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 2.8 GHz AMD Socket AM3 4MB (shared) 95 W 1 tháng 9 2009
AMD Phenom II X4 820
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 2.8 GHz AMD Socket AM3 4MB (shared) 95 W 1 tháng 9 2009
AMD Phenom II X4 965 BE (140W)
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 3.4 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 140 W 13 tháng 8 2009
AMD Phenom II X4 945 (95W)
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 3 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 22 tháng 7 2009
AMD Phenom II X4 900e
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 2.4 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 65 W 2 tháng 6 2009
AMD Phenom II X4 905e
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 2.5 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 65 W 2 tháng 6 2009
AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 2000 MHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 125 W 1 tháng 6 2009
AMD Phenom II X4 925
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 2.8 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 11 tháng 5 2009
AMD Phenom II X4 945 (125W)
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 3 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 125 W 23 tháng 4 2009
AMD Phenom II X4 955 BE
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 3.2 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 125 W 23 tháng 4 2009
AMD Phenom II X4 955 (125W)
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 3.2 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 125 W 1 tháng 4 2009
AMD Phenom II X4 955 (95W)
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 3.2 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 1 tháng 4 2009
AMD Phenom II X4 810
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 2.6 GHz AMD Socket AM3 4MB (shared) 95 W 9 tháng 2 2009
AMD Phenom II X4 805
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 2.5 GHz AMD Socket AM3 4MB (shared) 95 W 9 tháng 2 2009
AMD Phenom II X4 910
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 2.6 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 9 tháng 2 2009
AMD Phenom II X4 940 BE
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 3 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 125 W 8 tháng 1 2009
AMD Phenom II X4 920
Phenom II X4 (Deneb)
4 / 4 2.8 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 125 W 8 tháng 1 2009

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.