Danh sách bộ vi xử lý AMD Phenom II X3

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Phenom II X3 715 BE
Phenom II X3 (Heka)
3 / 3 2.8 GHz AMD Socket AM2+ 6MB (shared) 95 W 1 tháng 10 2010
AMD Phenom II X3 B77
Phenom II X3 (Heka)
3 / 3 3.2 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 11 tháng 5 2010
AMD Phenom II X3 720
Phenom II X3 (Heka)
3 / 3 2.8 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 1 tháng 1 2010
AMD Phenom II X3 B73
Phenom II X3 (Heka)
3 / 3 2.8 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 1 tháng 10 2009
AMD Phenom II X3 B75
Phenom II X3 (Heka)
3 / 3 3 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 1 tháng 10 2009
AMD Phenom II X3 740 BE
Phenom II X3 (Heka)
3 / 3 3 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 1 tháng 9 2009
AMD Phenom II X3 700e
Phenom II X3 (Heka)
3 / 3 2.4 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 65 W 2 tháng 6 2009
AMD Phenom II X3 705e
Phenom II X3 (Heka)
3 / 3 2.5 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 65 W 2 tháng 6 2009
AMD Phenom II X3 710
Phenom II X3 (Heka)
3 / 3 2.6 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 9 tháng 2 2009
AMD Phenom II X3 720 BE
Phenom II X3 (Heka)
3 / 3 2.8 GHz AMD Socket AM3 6MB (shared) 95 W 9 tháng 2 2009

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.