Danh sách bộ vi xử lý AMD Mobile Sempron

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Sempron 3600+
Mobile Sempron (Albany)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket 754 62 W 17 tháng 5 2006
AMD Sempron 3400+
Mobile Sempron (Roma)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 754 25 W 17 tháng 5 2006
AMD Sempron 3400+
Mobile Sempron (Albany)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 754 62 W 23 tháng 1 2006
AMD Sempron 3300+
Mobile Sempron (Georgetown)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 754 62 W 19 tháng 8 2005
AMD Sempron 3300+
Mobile Sempron (Albany)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 754 62 W 15 tháng 7 2005
AMD Sempron 3300+
Mobile Sempron (Roma)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 754 25 W 15 tháng 7 2005
AMD Sempron 3100+
Mobile Sempron (Roma)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 25 W 15 tháng 7 2005
AMD Sempron 3100+
Mobile Sempron (Albany)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 62 W 15 tháng 7 2005
AMD Sempron 3000+
Mobile Sempron (Roma)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 25 W 15 tháng 7 2005
AMD Sempron 3000+
Mobile Sempron (Albany)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 62 W 15 tháng 7 2005
AMD Sempron 2800+
Mobile Sempron (Roma)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket 754 25 W 15 tháng 7 2005
AMD Sempron 3100+
Mobile Sempron (Georgetown)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 62 W 3 tháng 5 2005
AMD Sempron 3100+
Mobile Sempron (Sonora)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 25 W 1 tháng 1 2005
AMD Sempron 3000+
Mobile Sempron (Sonora)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 25 W 23 tháng 11 2004
AMD Sempron 2600+
Mobile Sempron (Georgetown)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket 754 62 W 28 tháng 7 2004
AMD Sempron 2600+
Mobile Sempron (Sonora)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket 754 25 W 28 tháng 7 2004
AMD Sempron 2800+
Mobile Sempron (Georgetown)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket 754 62 W 28 tháng 7 2004
AMD Sempron 2800+
Mobile Sempron (Sonora)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket 754 25 W 28 tháng 7 2004
AMD Sempron 3000+
Mobile Sempron (Georgetown)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 62 W 28 tháng 7 2004
AMD Sempron 2600+
Mobile Sempron (Paris)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket 754 25 W 1 tháng 1 2001
AMD Sempron 2800+
Mobile Sempron (Paris)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket 754 25 W 1 tháng 1 2001
AMD Sempron 3000+
Mobile Sempron (Paris)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 25 W 1 tháng 1 2001
AMD Sempron 3100+
Mobile Sempron (Paris)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 25 W 1 tháng 1 2001

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.