Danh sách bộ vi xử lý AMD Athlon 64 X2

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Athlon X2 5050e
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 2.6 GHz AMD Socket AM2 45 W 21 tháng 10 2008
AMD Athlon 64 X2 4600+
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 2.4 GHz AMD Socket AM2 65 W 22 tháng 4 2008
AMD Athlon X2 4050e
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 2.1 GHz AMD Socket AM2 45 W 21 tháng 4 2008
AMD Athlon X2 4450e
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 2.3 GHz AMD Socket AM2 45 W 21 tháng 4 2008
AMD Athlon 64 X2 5800+
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 3 GHz AMD Socket AM2 89 W 1 tháng 4 2008
AMD Athlon X2 4850e
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 2.5 GHz AMD Socket AM2 45 W 5 tháng 3 2008
AMD Athlon 64 X2 5400+ BE
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 2.8 GHz AMD Socket AM2 65 W 1 tháng 2 2008
AMD Athlon 64 X2 5600+
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 2.9 GHz AMD Socket AM2 65 W 1 tháng 2 2008
AMD Athlon 64 X2 5400+
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 2.8 GHz AMD Socket AM2 65 W 1 tháng 1 2008
AMD Athlon 64 X2 5200+
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 2.7 GHz AMD Socket AM2 65 W 8 tháng 10 2007
AMD Athlon X2 BE-2300
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 1900 MHz AMD Socket AM2 45 W 8 tháng 10 2007
AMD Athlon X2 BE-2350
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 2.1 GHz AMD Socket AM2 45 W 8 tháng 10 2007
AMD Athlon X2 BE-2400
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 2.3 GHz AMD Socket AM2 45 W 8 tháng 10 2007
AMD Athlon 64 X2 5000+ BE
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 2.6 GHz AMD Socket AM2 65 W 25 tháng 9 2007
AMD Athlon 64 X2 6000+
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 3.1 GHz AMD Socket AM2 89 W 20 tháng 8 2007
AMD Athlon 64 X2 6400+ BE
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 3.2 GHz AMD Socket AM2 125 W 20 tháng 8 2007
AMD Athlon 64 X2 6000+
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 3 GHz AMD Socket AM2 125 W 20 tháng 2 2007
AMD Athlon 64 X2 5000+ EE
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2.6 GHz AMD Socket AM2 65 W 1 tháng 2 2007
AMD Athlon 64 X2 5600+
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2.8 GHz AMD Socket AM2 89 W 12 tháng 12 2006
AMD Athlon 64 X2 5400+
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2.8 GHz AMD Socket AM2 89 W 12 tháng 12 2006
AMD Athlon 64 X2 4800+
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 2.5 GHz AMD Socket AM2 65 W 5 tháng 12 2006
AMD Athlon 64 X2 4400+
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 2.3 GHz AMD Socket AM2 65 W 5 tháng 12 2006
AMD Athlon 64 X2 5000+
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 2.6 GHz AMD Socket AM2 65 W 5 tháng 12 2006
AMD Athlon 64 X2 3600+
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 1900 MHz AMD Socket AM2 65 W 5 tháng 12 2006
AMD Athlon 64 X2 4000+
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 2.1 GHz AMD Socket AM2 65 W 5 tháng 12 2006
AMD Athlon 64 X2 4200+
Athlon 64 X2 (Brisbane)
2 / 2 2.2 GHz AMD Socket AM2 65 W 1 tháng 12 2006
AMD Athlon 64 X2 5200+
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2.6 GHz AMD Socket AM2 89 W 6 tháng 9 2006
AMD Athlon 64 X2 5000+ EE
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2.6 GHz AMD Socket AM2 65 W 6 tháng 9 2006
AMD Athlon 64 X2 5200+ EE
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2.6 GHz AMD Socket AM2 65 W 6 tháng 9 2006
AMD Athlon 64 X2 3600+ EE
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2000 MHz AMD Socket AM2 65 W 1 tháng 8 2006
AMD Athlon 64 X2 5000+
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2.6 GHz AMD Socket AM2 89 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 4800+ EE
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2.4 GHz AMD Socket AM2 65 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 4800+
Athlon 64 X2 (Toledo)
2 / 2 2.4 GHz AMD Socket 939 110 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 4200+
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2.2 GHz AMD Socket AM2 89 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 4800+
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2.4 GHz AMD Socket AM2 89 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 4600+ EE
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2.4 GHz AMD Socket AM2 65 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 4600+
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2.4 GHz AMD Socket AM2 89 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 4600+
Athlon 64 X2 (Toledo)
2 / 2 2.4 GHz AMD Socket 939 89 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 4600+
Athlon 64 X2 (Manchester)
2 / 2 2.4 GHz AMD Socket 939 110 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 4400+ EE
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2.2 GHz AMD Socket AM2 65 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 4400+
Athlon 64 X2 (Toledo)
2 / 2 2.2 GHz AMD Socket 939 110 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 4400+
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2.2 GHz AMD Socket AM2 89 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 4200+ EE
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2.2 GHz AMD Socket AM2 65 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 4200+
Athlon 64 X2 (Manchester)
2 / 2 2.2 GHz AMD Socket 939 89 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 4200+
Athlon 64 X2 (Toledo)
2 / 2 2.2 GHz AMD Socket 939 89 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 4000+ EE
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2000 MHz AMD Socket AM2 65 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 4000+
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2000 MHz AMD Socket AM2 89 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 3800+ EE SFF
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2000 MHz AMD Socket AM2 35 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 3800+ EE
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2000 MHz AMD Socket AM2 65 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 3800+
Athlon 64 X2 (Windsor)
2 / 2 2000 MHz AMD Socket AM2 89 W 23 tháng 5 2006

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.