Danh sách bộ vi xử lý AMD Athlon 64 X2 Manchester

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Athlon 64 X2 4200+
Athlon 64 X2 (Manchester)
2 / 2 2.2 GHz AMD Socket 939 89 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 4600+
Athlon 64 X2 (Manchester)
2 / 2 2.4 GHz AMD Socket 939 110 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 X2 3800+
Athlon 64 X2 (Manchester)
2 / 2 2000 MHz AMD Socket 939 89 W 1 tháng 8 2005
AMD Athlon 64 X2 3600+
Athlon 64 X2 (Manchester)
2 / 2 2000 MHz AMD Socket 939 89 W 1 tháng 1 2001

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.