Danh sách bộ vi xử lý AMD Ryzen 3

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Ryzen 3 5300G
Ryzen 3 (Cezanne)
4 / 8 4 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM4 8MB 65 W 13 tháng 4 2021
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE
Ryzen 3 (Renoir)
4 / 8 3.5 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 3 PRO 4350G
Ryzen 3 (Renoir)
4 / 8 3.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 65 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 3 4300GE
Ryzen 3 (Renoir)
4 / 8 3.5 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 3 4300G
Ryzen 3 (Renoir)
4 / 8 3.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 65 W 21 tháng 7 2020
AMD Ryzen 3 PRO 4450U
Ryzen 3 (Renoir)
4 / 8 2.4 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket FP6 4MB (shared) 15 W 7 tháng 5 2020
AMD Ryzen 3 3300X
Ryzen 3 (Matisse)
4 / 8 3.8 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 65 W 24 tháng 4 2020
AMD Ryzen 3 3100
Ryzen 3 (Matisse)
4 / 8 3.6 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM4 16MB (shared) 65 W 24 tháng 4 2020
AMD Ryzen 3 3250U
Ryzen 3 (Picasso)
2 / 4 2.6 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 6 tháng 1 2020
AMD Ryzen 3 4300U
Ryzen 3 (Renoir)
4 / 4 2.7 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket FP6 4MB (shared) 25 W 6 tháng 1 2020
AMD Ryzen 3 3200G
Ryzen 3 (Picasso)
4 / 4 3.6 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 65 W 7 tháng 7 2019
AMD Ryzen 3 PRO 3300U
Ryzen 3 (Picasso)
4 / 4 2.1 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 8 tháng 4 2019
AMD Ryzen 3 3200U
Ryzen 3 (Picasso)
2 / 4 2.6 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 6 tháng 1 2019
AMD Ryzen 3 3300U
Ryzen 3 (Picasso)
4 / 4 2.1 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 6 tháng 1 2019
AMD Ryzen 3 2300X
Ryzen 3 (Zen)
4 / 4 3.5 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 65 W 1 tháng 8 2018
AMD Ryzen 3 2200G
Ryzen 3 (Raven Ridge)
4 / 4 3.5 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 65 W 12 tháng 2 2018
AMD Ryzen 3 2300U
Ryzen 3 (Raven Ridge)
4 / 4 2000 MHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 26 tháng 10 2017
AMD Ryzen 3 PRO 2300U
Ryzen 3 (Raven Ridge)
4 / 4 2000 MHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 26 tháng 10 2017
AMD Ryzen 3 2200U
Ryzen 3 (Raven Ridge)
2 / 4 2.5 GHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 26 tháng 10 2017
AMD Ryzen 3 1300X
Ryzen 3 (Zen)
4 / 4 3.4 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 65 W 27 tháng 7 2017
AMD Ryzen 3 1200
Ryzen 3 (Zen)
4 / 4 3.1 GHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 65 W 27 tháng 7 2017
AMD Ryzen 3 PRO 1300
Ryzen 3 (Zen)
4 / 4 3.2 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 65 W 29 tháng 6 2017
AMD Ryzen 3 PRO 1200
Ryzen 3 (Zen)
4 / 4 3.1 GHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 65 W 29 tháng 6 2017
AMD Ryzen 3 1300
Ryzen 3 (Zen)
4 / 4 3.2 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 65 W 11 tháng 4 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.