Danh sách bộ vi xử lý AMD Ryzen 3 Picasso

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Ryzen 3 3250U
Ryzen 3 (Picasso)
2 / 4 2.6 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 6 tháng 1 2020
AMD Ryzen 3 3200G
Ryzen 3 (Picasso)
4 / 4 3.6 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 65 W 7 tháng 7 2019
AMD Ryzen 3 PRO 3300U
Ryzen 3 (Picasso)
4 / 4 2.1 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 8 tháng 4 2019
AMD Ryzen 3 3200U
Ryzen 3 (Picasso)
2 / 4 2.6 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 6 tháng 1 2019
AMD Ryzen 3 3300U
Ryzen 3 (Picasso)
4 / 4 2.1 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket FP5 4MB (shared) 15 W 6 tháng 1 2019

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.