Danh sách bộ vi xử lý AMD Ryzen 3 Zen

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Ryzen 3 2300X
Ryzen 3 (Zen)
4 / 4 3.5 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM4 4MB (shared) 65 W 1 tháng 8 2018
AMD Ryzen 3 1200
Ryzen 3 (Zen)
4 / 4 3.1 GHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 65 W 27 tháng 7 2017
AMD Ryzen 3 1300X
Ryzen 3 (Zen)
4 / 4 3.4 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 65 W 27 tháng 7 2017
AMD Ryzen 3 PRO 1200
Ryzen 3 (Zen)
4 / 4 3.1 GHz
(up to 3.4 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 65 W 29 tháng 6 2017
AMD Ryzen 3 PRO 1300
Ryzen 3 (Zen)
4 / 4 3.2 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 65 W 29 tháng 6 2017
AMD Ryzen 3 1300
Ryzen 3 (Zen)
4 / 4 3.2 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket AM4 8MB (shared) 65 W 11 tháng 4 2017

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.