Danh sách bộ vi xử lý AMD A9

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD A9-9400 SoC
A9 (Stoney Ridge)
2 / 2 2.4 GHz
(up to 3.2 GHz)
AMD Socket FT4 10 W 31 tháng 5 2016
AMD A9-9410 SoC
A9 (Stoney Ridge)
2 / 2 2.9 GHz
(up to 3.5 GHz)
AMD Socket FP4 25 W 31 tháng 5 2016
AMD A9-9420 SoC
A9 (Stoney Ridge)
2 / 2 3 GHz
(up to 3.6 GHz)
AMD Socket FT4 15 W 31 tháng 5 2016
AMD A9-9425 SoC
A9 (Stoney Ridge)
2 / 2 3.1 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket FT4 15 W 31 tháng 5 2016

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.