Danh sách bộ vi xử lý AMD FX Zambezi

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD FX-4120
FX (Zambezi)
4 / 4 3.9 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-4150
FX (Zambezi)
4 / 4 3.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-6120
FX (Zambezi)
6 / 6 3.6 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-6130
FX (Zambezi)
6 / 6 3.6 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-8140
FX (Zambezi)
8 / 8 3.2 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-8170
FX (Zambezi)
8 / 8 3.9 GHz
(up to 4.5 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 23 tháng 10 2012
AMD FX-4170
FX (Zambezi)
4 / 4 4.2 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 27 tháng 2 2012
AMD FX-6200
FX (Zambezi)
6 / 6 3.8 GHz
(up to 4.1 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 27 tháng 2 2012
AMD FX-4100
FX (Zambezi)
4 / 4 3.6 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 12 tháng 10 2011
AMD FX-6100
FX (Zambezi)
6 / 6 3.3 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 12 tháng 10 2011
AMD FX-8100
FX (Zambezi)
8 / 8 2.8 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 95 W 12 tháng 10 2011
AMD FX-8120
FX (Zambezi)
8 / 8 3.1 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 12 tháng 10 2011
AMD FX-8150
FX (Zambezi)
8 / 8 3.6 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket AM3+ 8MB (shared) 125 W 12 tháng 10 2011

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.