Danh sách bộ vi xử lý AMD A8 Trinity

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD A8-5500
A8 (Trinity)
4 / 4 3.2 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket FM2 65 W 2 tháng 10 2012
AMD A8-5500B
A8 (Trinity)
4 / 4 3.2 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket FM2 65 W 2 tháng 10 2012
AMD A8-5600K
A8 (Trinity)
4 / 4 3.6 GHz
(up to 3.9 GHz)
AMD Socket FM2 100 W 2 tháng 10 2012
AMD A8-4555M
A8 (Trinity)
4 / 4 1600 MHz
(up to 2.4 GHz)
AMD Socket FP2 19 W 27 tháng 9 2012
AMD A8-4500M
A8 (Trinity)
4 / 4 1900 MHz
(up to 2.8 GHz)
AMD Socket FS1r2 35 W 15 tháng 5 2012

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.