Danh sách các card đồ hoạ ATI Radeon R200

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
ATI Radeon 9000 PRO Mac Edition
Radeon R200
RV250 AGP 4x 275 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 14 tháng 3 2004
ATI Radeon 9250 PCI
Radeon R200
RV280 PCI 240 MHz 128 MB, DDR, 64 bit 1 tháng 3 2004
ATI Radeon 9250
Radeon R200
RV280 AGP 8x 240 MHz 64 MB, DDR, 64 bit 1 tháng 3 2004
ATI Radeon 9200 PRO
Radeon R200
RV280 AGP 8x 240 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 1 tháng 5 2003
ATI Radeon 9200 PCI
Radeon R200
RV280 PCI 250 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 1 tháng 5 2003
ATI Radeon 9200 LE
Radeon R200
RV280 AGP 8x 250 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 1 tháng 5 2003
ATI Radeon 9200
Radeon R200
RV280 AGP 8x 250 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 1 tháng 5 2003
ATI Radeon 9100
Radeon R200
R200 AGP 4x 250 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 1 tháng 4 2003
ATI Radeon 9100 PCI
Radeon R200
R200 PCI 250 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 1 tháng 4 2003
ATI Radeon 9200 SE PCI
Radeon R200
RV280 PCI 200 MHz 64 MB, DDR, 64 bit 1 tháng 3 2003
ATI Radeon 9200 SE
Radeon R200
RV280 AGP 8x 200 MHz 64 MB, DDR, 64 bit 1 tháng 3 2003
ATI Radeon 9000 LE
Radeon R200
RV250 AGP 4x 250 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 1 tháng 7 2002
ATI Radeon 9000 PRO
Radeon R200
RV250 AGP 4x 275 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 1 tháng 7 2002
ATI Radeon 9000
Radeon R200
RV250 AGP 4x 250 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 1 tháng 7 2002
ATI Radeon 7500 Mac Edition
Radeon R200
RV200 AGP 4x 260 MHz 32 MB, DDR, 128 bit 16 tháng 4 2002
ATI Radeon 8500 LE
Radeon R200
R200 AGP 4x 250 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 4 tháng 2 2002
ATI Radeon 8500
Radeon R200
R200 AGP 4x 275 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 14 tháng 8 2001
ATI Radeon 7500 LE
Radeon R200
RV200 AGP 4x 250 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 14 tháng 8 2001
ATI Radeon 7500
Radeon R200
RV200 AGP 4x 290 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 14 tháng 8 2001
ATI Radeon 8500 XT
Radeon R200
R250 AGP 4x 300 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 26 tháng 5 2024
ATI Radeon 8500 X4
Radeon R200
R200 PCI-X 250 MHz 64 MB, DDR, 64 bit 26 tháng 5 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.