Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 30 Mobile

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Max-Q
GeForce 30 Mobile
GA103 PCIe 4.0 x16 585 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 31 tháng 10 2021
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile
GeForce 30 Mobile
GA103 PCIe 4.0 x16 975 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 31 tháng 10 2021
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile
GeForce 30 Mobile
GA106 PCIe 4.0 x16 735 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 11 tháng 5 2021
NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile
GeForce 30 Mobile
GA107 PCIe 4.0 x16 712 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 11 tháng 5 2021
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile
GeForce 30 Mobile
GA107 PCIe 4.0 x16 735 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 11 tháng 5 2021
NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q
GeForce 30 Mobile
GA104 PCIe 4.0 x16 780 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 12 tháng 1 2021
NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile
GeForce 30 Mobile
GA104 PCIe 4.0 x16 1110 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 12 tháng 1 2021
NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q
GeForce 30 Mobile
GA104 PCIe 4.0 x16 780 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 12 tháng 1 2021
NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile
GeForce 30 Mobile
GA104 PCIe 4.0 x16 1110 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 12 tháng 1 2021
NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q
GeForce 30 Mobile
GA106 PCIe 4.0 x16 817 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 12 tháng 1 2021
NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile
GeForce 30 Mobile
GA106 PCIe 4.0 x16 900 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 12 tháng 1 2021
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile
GeForce 30 Mobile
GA104 PCIe 4.0 x16 915 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 21 tháng 6 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.