Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 6 PCIe

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 6600 LE
GeForce 6 PCIe
NV43 PCIe 1.0 x16 300 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 29 tháng 8 2020
NVIDIA GeForce 6600 VE
GeForce 6 PCIe
NV43 PCIe 1.0 x16 300 MHz 128 MB, GDDR3, 128 bit 29 tháng 8 2020
NVIDIA GeForce 6800 GS
GeForce 6 PCIe
NV41 PCIe 1.0 x16 425 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 7 tháng 11 2005
NVIDIA GeForce 6500
GeForce 6 PCIe
NV44 PCIe 1.0 x16 400 MHz 128 MB, DDR2, 128 bit 1 tháng 10 2005
NVIDIA GeForce 6800 XT
GeForce 6 PCIe
NV41 PCIe 1.0 x16 425 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 30 tháng 9 2005
NVIDIA GeForce 6200 LE
GeForce 6 PCIe
NV44 PCIe 1.0 x16 350 MHz 128 MB, DDR, 64 bit 4 tháng 4 2005
NVIDIA GeForce 6200 LE
GeForce 6 PCIe
NV44 PCIe 1.0 x16 350 MHz 64 MB, DDR2, 32 bit 4 tháng 4 2005
NVIDIA GeForce 6800 LE
GeForce 6 PCIe
NV41 PCIe 1.0 x16 325 MHz 256 MB, DDR, 256 bit 16 tháng 1 2005
NVIDIA GeForce 6200 SE TurboCache
GeForce 6 PCIe
NV44 PCIe 1.0 x16 350 MHz 64 MB, DDR, 32 bit 15 tháng 12 2004
NVIDIA GeForce 6610 XL
GeForce 6 PCIe
NV43 PCIe 1.0 x16 400 MHz 128 MB, GDDR3, 128 bit 14 tháng 11 2004
NVIDIA GeForce 6700 XL
GeForce 6 PCIe
NV43 PCIe 1.0 x16 525 MHz 128 MB, GDDR3, 128 bit 14 tháng 11 2004
NVIDIA GeForce 6800
GeForce 6 PCIe
NV41 PCIe 1.0 x16 325 MHz 256 MB, DDR, 256 bit 8 tháng 11 2004
NVIDIA GeForce 6200
GeForce 6 PCIe
NV43 PCIe 1.0 x16 300 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 11 tháng 10 2004
NVIDIA GeForce 6600 GT Dual
GeForce 6 PCIe
NV43 PCIe 1.0 x16 500 MHz 128 MB, GDDR3, 128 bit 12 tháng 8 2004
NVIDIA GeForce 6600 GT
GeForce 6 PCIe
NV43 PCIe 1.0 x16 500 MHz 128 MB, GDDR3, 128 bit 12 tháng 8 2004
NVIDIA GeForce 6600
GeForce 6 PCIe
NV43 PCIe 1.0 x16 300 MHz 256 MB, DDR, 128 bit 12 tháng 8 2004
NVIDIA GeForce 6800 Ultra
GeForce 6 PCIe
NV45 PCIe 1.0 x16 425 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 26 tháng 7 2004
NVIDIA GeForce 6800 GT
GeForce 6 PCIe
NV45 PCIe 1.0 x16 350 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 8 tháng 6 2004
NVIDIA GeForce 6800 GT Dual
GeForce 6 PCIe
NV45 PCIe 1.0 x16 350 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 8 tháng 6 2004
NVIDIA GeForce 6800 GTO
GeForce 6 PCIe
NV45 PCIe 1.0 x16 350 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 14 tháng 4 2004

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.