Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro4 Go

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro4 700 Go GL
Quadro4 Go
NV28 AGP 4x 199 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 5 tháng 6 2003
NVIDIA Quadro4 500 Go GL
Quadro4 Go
NV17 AGP 4x 220 MHz 64 MB, SDR, 128 bit 23 tháng 4 2002

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.