Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce MX (1xx)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce MX150 GP107
GeForce MX (1xx)
GP107 PCIe 3.0 x4 1469 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 23 tháng 2 2019
NVIDIA GeForce MX110
GeForce MX (1xx)
GM108 PCIe 3.0 x4 978 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 17 tháng 11 2017
NVIDIA GeForce MX130
GeForce MX (1xx)
GM108 PCIe 3.0 x4 1109 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 17 tháng 11 2017
NVIDIA GeForce MX150
GeForce MX (1xx)
GP108 PCIe 3.0 x4 1469 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 17 tháng 5 2017
NVIDIA GeForce MX150
GeForce MX (1xx)
GP108 PCIe 3.0 x4 937 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 17 tháng 5 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.