Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GRID K5

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GRID K500
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 2 tháng 7 2014
NVIDIA GRID K520Q
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 2 tháng 7 2014
NVIDIA GRID K540Q
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 2 tháng 7 2014
NVIDIA GRID K560Q
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 2 tháng 7 2014
NVIDIA GRID K520
GRID
GK104 PCIe 3.0 x16 745 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 23 tháng 7 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.