Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 3

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce3 Ti200
GeForce 3
NV20 AGP 4x 175 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 1 tháng 10 2001
NVIDIA GeForce3 Ti500
GeForce 3
NV20 AGP 4x 240 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 1 tháng 10 2001
NVIDIA GeForce3
GeForce 3
NV20 AGP 4x 200 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 27 tháng 2 2001

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.