Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 7 PCIe

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 7900 GTO
GeForce 7 PCIe
G71 PCIe 1.0 x16 650 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 1 tháng 10 2006
NVIDIA GeForce 7600 GT Mac Edition
GeForce 7 PCIe
G73 PCIe 1.0 x16 560 MHz 256 MB, GDDR3, 128 bit 2 tháng 9 2006
NVIDIA GeForce 7300 GT Mac Edition
GeForce 7 PCIe
G73 PCIe 1.0 x16 350 MHz 128 MB, GDDR3, 128 bit 26 tháng 8 2006
NVIDIA GeForce 7100 GS
GeForce 7 PCIe
NV44B PCIe 1.0 x16 350 MHz 128 MB, DDR2, 64 bit 8 tháng 8 2006
NVIDIA GeForce 7950 GT
GeForce 7 PCIe
G71 PCIe 1.0 x16 550 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 6 tháng 8 2006
NVIDIA GeForce 7950 GX2
GeForce 7 PCIe
G71 PCIe 1.0 x16 500 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 5 tháng 6 2006
NVIDIA GeForce 7300 GT
GeForce 7 PCIe
G73 PCIe 1.0 x16 350 MHz 128 MB, DDR2, 128 bit 15 tháng 5 2006
NVIDIA GeForce 7900 GS
GeForce 7 PCIe
G71 PCIe 1.0 x16 450 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 1 tháng 5 2006
NVIDIA GeForce 7900 GX2
GeForce 7 PCIe
G71 PCIe 1.0 x16 500 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 30 tháng 4 2006
NVIDIA GeForce 7600 LE
GeForce 7 PCIe
G73 PCIe 1.0 x16 400 MHz 256 MB, DDR2, 128 bit 22 tháng 3 2006
NVIDIA GeForce 7650 GS
GeForce 7 PCIe
G73 PCIe 1.0 x16 450 MHz 256 MB, DDR2, 128 bit 22 tháng 3 2006
NVIDIA GeForce 7600 GS
GeForce 7 PCIe
G73 PCIe 1.0 x16 400 MHz 256 MB, DDR2, 128 bit 22 tháng 3 2006
NVIDIA GeForce 7300 LE
GeForce 7 PCIe
G72 PCIe 1.0 x16 450 MHz 128 MB, DDR2, 64 bit 22 tháng 3 2006
NVIDIA GeForce 7300 SE
GeForce 7 PCIe
G72 PCIe 1.0 x16 450 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 22 tháng 3 2006
NVIDIA GeForce 7350 LE
GeForce 7 PCIe
G72 PCIe 1.0 x16 450 MHz 128 MB, DDR2, 64 bit 22 tháng 3 2006
NVIDIA GeForce 7500 LE
GeForce 7 PCIe
G72 PCIe 1.0 x16 475 MHz 64 MB, DDR2, 64 bit 22 tháng 3 2006
NVIDIA GeForce 7900 GT
GeForce 7 PCIe
G71 PCIe 1.0 x16 450 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 9 tháng 3 2006
NVIDIA GeForce 7900 GTX
GeForce 7 PCIe
G71 PCIe 1.0 x16 650 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 9 tháng 3 2006
NVIDIA GeForce 7600 GT
GeForce 7 PCIe
G73 PCIe 1.0 x16 560 MHz 256 MB, GDDR3, 128 bit 9 tháng 3 2006
NVIDIA GeForce 7300 GS Low Profile
GeForce 7 PCIe
G72 PCIe 1.0 x16 450 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 18 tháng 1 2006
NVIDIA GeForce 7300 GS
GeForce 7 PCIe
G72 PCIe 1.0 x16 450 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 18 tháng 1 2006
NVIDIA GeForce 7200 GS
GeForce 7 PCIe
G72 PCIe 1.0 x16 450 MHz 128 MB, DDR2, 64 bit 18 tháng 1 2006
NVIDIA GeForce 7800 GTX 512
GeForce 7 PCIe
G70 PCIe 1.0 x16 500 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 14 tháng 11 2005
NVIDIA GeForce 7800 GT
GeForce 7 PCIe
G70 PCIe 1.0 x16 400 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 11 tháng 8 2005
NVIDIA GeForce 7800 GT Dual
GeForce 7 PCIe
G70 PCIe 1.0 x16 400 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 11 tháng 8 2005
NVIDIA GeForce 7800 GTX
GeForce 7 PCIe
G70 PCIe 1.0 x16 430 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 22 tháng 6 2005

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.