Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce FX

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce FX 5700 VE
GeForce FX
NV36 AGP 8x 250 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 1 tháng 9 2004
NVIDIA GeForce FX 5700 EP
GeForce FX
NV36 AGP 8x 425 MHz 128 MB, DDR, 64 bit 1 tháng 9 2004
NVIDIA GeForce FX 5500 PCI
GeForce FX
NV34B PCI 270 MHz 256 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 3 2004
NVIDIA GeForce FX 5500
GeForce FX
NV34B AGP 8x 270 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 3 2004
NVIDIA GeForce FX 5700 LE
GeForce FX
NV36 AGP 8x 250 MHz 128 MB, DDR, 64 bit 1 tháng 3 2004
NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra
GeForce FX
NV38 AGP 8x 475 MHz 256 MB, DDR, 256 bit 23 tháng 10 2003
NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra
GeForce FX
NV35 AGP 8x 450 MHz 256 MB, DDR, 256 bit 23 tháng 10 2003
NVIDIA GeForce FX 5700
GeForce FX
NV36 AGP 8x 425 MHz 128 MB, DDR, 256 bit 23 tháng 10 2003
NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra
GeForce FX
NV36 AGP 8x 475 MHz 128 MB, GDDR2, 128 bit 23 tháng 10 2003
NVIDIA GeForce FX 5900 ZT
GeForce FX
NV35 AGP 8x 325 MHz 128 MB, DDR, 256 bit 12 tháng 5 2003
NVIDIA GeForce FX 5900 XT
GeForce FX
NV35 AGP 8x 400 MHz 128 MB, DDR, 256 bit 12 tháng 5 2003
NVIDIA GeForce FX 5900
GeForce FX
NV35 AGP 8x 400 MHz 128 MB, DDR, 256 bit 12 tháng 5 2003
NVIDIA GeForce FX 5600 XT PCI
GeForce FX
NV31 PCI 235 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 3 2003
NVIDIA GeForce FX 5200 LE
GeForce FX
NV34 AGP 8x 250 MHz 128 MB, DDR, 64 bit 17 tháng 3 2003
NVIDIA GeForce FX 5600 XT
GeForce FX
NV31 AGP 8x 235 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 3 2003
NVIDIA GeForce FX 5600 Ultra
GeForce FX
NV31 AGP 8x 400 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 17 tháng 3 2003
NVIDIA GeForce FX 5200 Rev. 2
GeForce FX
NV34B AGP 8x 250 MHz 128 MB, DDR, 64 bit 6 tháng 3 2003
NVIDIA GeForce FX 5200
GeForce FX
NV18C AGP 8x 250 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 6 tháng 3 2003
NVIDIA GeForce FX 5200 PCI
GeForce FX
NV34B PCI 250 MHz 256 MB, DDR, 128 bit 6 tháng 3 2003
NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra Mac Edition
GeForce FX
NV34 AGP Pro 8x 325 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 6 tháng 3 2003
NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra
GeForce FX
NV34 AGP 8x 325 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 6 tháng 3 2003
NVIDIA GeForce FX 5200
GeForce FX
NV34 AGP 8x 250 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 6 tháng 3 2003
NVIDIA GeForce FX 5100
GeForce FX
NV34 AGP 8x 200 MHz 64 MB, DDR, 64 bit 6 tháng 3 2003
NVIDIA GeForce FX 5600
GeForce FX
NV31 AGP 8x 325 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 6 tháng 3 2003
NVIDIA GeForce FX 5800 Ultra
GeForce FX
NV30 AGP 8x 500 MHz 128 MB, GDDR2, 128 bit 6 tháng 3 2003
NVIDIA GeForce FX 5800
GeForce FX
NV30 AGP 8x 400 MHz 128 MB, GDDR2, 128 bit 6 tháng 3 2003

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.