Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GRID Ax

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GRID A100A
GRID
GA100 PCIe 4.0 x16 900 MHz 48 GB, HBM2E, 6144 bit 14 tháng 5 2020
NVIDIA GRID A100B
GRID
GA100 PCIe 4.0 x16 900 MHz 48 GB, HBM2E, 6144 bit 14 tháng 5 2020

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.