Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 4 Ti

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce4 Ti 4800
GeForce 4 Ti
NV28 AGP 8x 300 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 15 tháng 3 2003
NVIDIA GeForce4 Ti 4800
GeForce 4 Ti
NV28 AGP 8x 300 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 15 tháng 3 2003
NVIDIA GeForce4 Ti 4800 SE
GeForce 4 Ti
NV28 AGP 8x 275 MHz 128 MB, SDR, 128 bit 16 tháng 2 2003
NVIDIA GeForce4 Ti 4200
GeForce 4 Ti
NV25 AGP 4x 250 MHz 64 MB, DDR, 64 bit 6 tháng 2 2002
NVIDIA GeForce4 Ti 4400
GeForce 4 Ti
NV25 AGP 4x 275 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 6 tháng 2 2002
NVIDIA GeForce4 Ti 4200
GeForce 4 Ti
NV25 AGP 4x 250 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 6 tháng 2 2002
NVIDIA GeForce4 Ti 4600
GeForce 4 Ti
NV25 AGP 4x 300 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 6 tháng 2 2002
NVIDIA GeForce4 Ti 4200-8X
GeForce 4 Ti
NV28 AGP 8x 250 MHz 64 MB, SDR, 128 bit 6 tháng 2 2002
NVIDIA GeForce4 Ti 4200-8X
GeForce 4 Ti
NV28 AGP 8x 250 MHz 64 MB, SDR, 128 bit 6 tháng 2 2002

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.