Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce MX (2xx)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce MX230
GeForce MX (2xx)
GP108 PCIe 3.0 x4 1519 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 21 tháng 2 2019
NVIDIA GeForce MX250
GeForce MX (2xx)
GP108 PCIe 3.0 x4 1519 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 21 tháng 2 2019
NVIDIA GeForce MX250
GeForce MX (2xx)
GP108B PCIe 3.0 x4 937 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 27 tháng 5 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.