Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro Mobile (Tx000)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA T600 Mobile
Quadro Mobile (Tx000)
TU117 PCIe 3.0 x16 930 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 6 tháng 5 2021
NVIDIA Quadro T1200 Mobile
Quadro Mobile (Tx000)
TU117 PCIe 3.0 x16 855 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA T500 Mobile
Quadro Mobile (Tx000)
TU117 PCIe 3.0 x16 1365 MHz 2 GB, GDDR6, 64 bit 2 tháng 12 2020
NVIDIA Quadro RTX 6000 Mobile
Quadro Mobile (Tx000)
TU102 PCIe 3.0 x16 1275 MHz 24 GB, GDDR6, 384 bit 30 tháng 8 2020
NVIDIA Quadro RTX 5000 Mobile Refresh
Quadro Mobile (Tx000)
TU104B PCIe 3.0 x16 1035 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 8 tháng 6 2020
NVIDIA Quadro T1000 Mobile GDDR6
Quadro Mobile (Tx000)
TU117B PCIe 3.0 x16 1395 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 8 tháng 6 2020
NVIDIA Quadro T1000 Mobile
Quadro Mobile (Tx000)
TU117 PCIe 3.0 x16 1395 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 27 tháng 5 2019
NVIDIA Quadro T1000 Max-Q
Quadro Mobile (Tx000)
TU117 PCIe 3.0 x16 765 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 27 tháng 5 2019
NVIDIA Quadro RTX 3000 Mobile Refresh
Quadro Mobile (Tx000)
TU106 PCIe 3.0 x16 945 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 27 tháng 5 2019
NVIDIA Quadro T2000 Mobile
Quadro Mobile (Tx000)
TU117 PCIe 3.0 x16 1575 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 27 tháng 5 2019
NVIDIA Quadro T2000 Max-Q
Quadro Mobile (Tx000)
TU117 PCIe 3.0 x16 1200 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 27 tháng 5 2019
NVIDIA Quadro RTX 3000 Mobile
Quadro Mobile (Tx000)
TU106 PCIe 3.0 x16 945 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 27 tháng 5 2019
NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q
Quadro Mobile (Tx000)
TU106 PCIe 3.0 x16 600 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 27 tháng 5 2019
NVIDIA Quadro RTX 5000 Mobile
Quadro Mobile (Tx000)
TU104 PCIe 3.0 x16 1365 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 27 tháng 5 2019
NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q
Quadro Mobile (Tx000)
TU104 PCIe 3.0 x16 600 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 27 tháng 5 2019
NVIDIA Quadro RTX 4000 Mobile
Quadro Mobile (Tx000)
TU104 PCIe 3.0 x16 1110 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 27 tháng 5 2019
NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q
Quadro Mobile (Tx000)
TU104 PCIe 3.0 x16 780 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 27 tháng 5 2019

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.