Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 9 IGP

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 9100
GeForce 9 IGP
C78 PCI 500 MHz System Shared, System Shared, System Shared 17 tháng 4 2007
NVIDIA GeForce 9200
GeForce 9 IGP
C78 PCI 500 MHz System Shared, System Shared, System Shared 17 tháng 4 2007
NVIDIA GeForce 9200
GeForce 9 IGP
C79 PCI 450 MHz System Shared, System Shared, System Shared 17 tháng 4 2007
NVIDIA GeForce 9300 + nForce 730i
GeForce 9 IGP
C79 PCI 450 MHz System Shared, System Shared, System Shared 17 tháng 4 2007
NVIDIA GeForce 9400
GeForce 9 IGP
C79 PCI 450 MHz System Shared, System Shared, System Shared 17 tháng 4 2007
NVIDIA GeForce 9400
GeForce 9 IGP
C79 PCI 450 MHz System Shared, System Shared, System Shared 17 tháng 4 2007
NVIDIA GeForce 9400
GeForce 9 IGP
C7A PCI 580 MHz System Shared, System Shared, System Shared 17 tháng 4 2007

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.