Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA TNT2

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Vanta LT
TNT2
NV5B AGP 2x 105 MHz 8 MB, SDR, 64 bit 1 tháng 3 2000
NVIDIA Riva TNT2 M64
TNT2
NV5B AGP 4x 125 MHz 16 MB, SDR, 64 bit 12 tháng 10 1999
NVIDIA Riva TNT2 PRO
TNT2
NV5B AGP 4x 143 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 12 tháng 10 1999
NVIDIA Riva TNT2 M64 Vanta
TNT2
NV5B AGP 4x 100 MHz 16 MB, SDR, 64 bit 22 tháng 3 1999
NVIDIA Riva TNT2 M64 Vanta-16
TNT2
NV5B AGP 4x 100 MHz 16 MB, SDR, 64 bit 22 tháng 3 1999
NVIDIA Riva TNT2 Ultra
TNT2
NV5B AGP 4x 150 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 15 tháng 3 1999

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.