Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 2

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce2 Ti
GeForce 2
NV15 AGP 4x 250 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 1 tháng 10 2001
NVIDIA GeForce2 PRO
GeForce 2
NV15 AGP 4x 200 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 5 tháng 12 2000
NVIDIA GeForce2 Ultra
GeForce 2
NV15 AGP 4x 250 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 14 tháng 8 2000
NVIDIA GeForce2 GTS
GeForce 2
NV15 AGP 4x 200 MHz 32 MB, DDR, 128 bit 26 tháng 4 2000
NVIDIA GeForce2 GTS PRO
GeForce 2
NV15 AGP 4x 200 MHz 32 MB, DDR, 128 bit 26 tháng 4 2000

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.