Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 9M (9700M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 9700M GTS
GeForce 9M (9700M)
G94 PCIe 2.0 x16 530 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 29 tháng 7 2008
NVIDIA GeForce 9700M GT
GeForce 9M (9700M)
G96 MXM-II 625 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 29 tháng 7 2008

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.