Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro4 XGL

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro4 380 XGL
Quadro4 XGL
NV18 AGP 8x 275 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 12 tháng 11 2002
NVIDIA Quadro4 580 XGL
Quadro4 XGL
NV18 AGP 8x 300 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 12 tháng 11 2002
NVIDIA Quadro4 980 XGL
Quadro4 XGL
NV28 AGP 8x 300 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 12 tháng 11 2002
NVIDIA Quadro4 500 XGL
Quadro4 XGL
NV17 AGP 4x 250 MHz 128 MB, SDR, 128 bit 19 tháng 2 2002
NVIDIA Quadro4 550 XGL
Quadro4 XGL
NV17 AGP 4x 270 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 19 tháng 2 2002
NVIDIA Quadro4 700 XGL
Quadro4 XGL
NV25 AGP 4x 275 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 19 tháng 2 2002
NVIDIA Quadro4 750 XGL
Quadro4 XGL
NV25 AGP 4x 275 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 19 tháng 2 2002
NVIDIA Quadro4 900 XGL
Quadro4 XGL
NV25 AGP 4x 300 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 19 tháng 2 2002

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.