Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GRID K1

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GRID K120Q
GRID
GK107 PCIe 3.0 x16 850 MHz 512 MB, DDR3, 128 bit 2 tháng 7 2014
NVIDIA GRID K100
GRID
GK107 PCIe 3.0 x16 850 MHz 256 MB, DDR3, 128 bit 28 tháng 6 2013
NVIDIA GRID K140Q
GRID
GK107 PCIe 3.0 x16 850 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 28 tháng 6 2013
NVIDIA GRID K160Q
GRID
GK107 PCIe 3.0 x16 850 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 28 tháng 6 2013
NVIDIA GRID K180Q
GRID
GK107 PCIe 3.0 x16 850 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 28 tháng 6 2013
NVIDIA GRID K1
GRID
GK107 PCIe 3.0 x16 850 MHz 4 GB, DDR3, 128 bit 18 tháng 3 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.